Przejdź do głównej zawartości

FAQ czyli o co chodzi w tych skrótach i pojęciach


Archiwizacja skrytki
Archiwizacja skrytki powoduje, że jej opis przestaje być publicznie dostępny na Geocaching.com. Ta czynność jest zwykle wykonywana w przypadkach, gdy właściciel nie chce ponownie umieścić skrytki po jej zaginięciu. Alternatywnie właściciel może określić skrytkę jako czasowo niedostępną, np. w przypadku gdy planuje jej konserwację lub wymianę pojemnika w przeciągu jednego miesiąca. Skrytki zarchiwizowane przez recenzenta nie mogą wrócić do gry, w ich miejsce należy założyć nową.

Atrybuty
Atrybuty są ikonami określającymi cechy skrytki, pomocnymi dla geocacherów, którzy chcą szukać skrytek określonego typu. Ikony reprezentują unikalną charakterystykę skrytki, określając jej wielkość, możliwość poszukiwania przez dzieci, dostępność w ciągu dnia, konieczność użycia specjalistycznego sprzętu i inne. Atrybuty są także narzędziem pomocnym przy wyszukiwaniu skrytek ze względu na typ, w czasie tworzenia Pocket Query.

Bookmark List
Konta typu Premium Member posiadają funkcjonalność „Bookmark List”, pozwalającą na grupowanie opisów skrytek, którymi użytkownik jest zainteresowany. Na przykład można określić grupę skrytek, które użytkownik chciałby znaleźć w najbliższy weekend, albo tych, które użytkownik chciałby polecić znajomym.

BYOP
"Bring Your Own Pen(cil)" - Zabierz swoje pióro/ołówek. Skrót często używany przez właścicieli skrytek do przekazania innym geocacherom informacji, że aby możliwe było wpisanie się do dzienniczka, muszą posiadać własny przyrząd do pisania.

Charter Member
We wczesnych latach Geocaching.com w ten sposób określane były konta Premium Member, jako symbol wdzięczności dla tych, którzy wspierali portal. Podziękuj użytkownikom „Charter Members” których spotkasz na szlaku - portal nie byłby tu dziś bez ich udziału.

CITO
Cache In Trash Out – zostaw skrytkę, zabierz śmieci. Inicjatywa światowej społeczności geocacherów, mająca na celu ochronę naturalnego środowiska. Prowadzona od roku 2002, kiedy geocacherzy zajęli się oczyszczaniem parków i innych miejsc na świecie, które nadawałyby się do umieszczenia skrytek. Więcej informacji znajdziesz na stronie http://www.geocaching.com/cito/

DNF
Did Not Find. Skrót wykorzystywany przez geocacherów do zaznaczenia faktu nieznalezienia skrytki. Jest to także typ wpisu w logu skrytki na Geocaching.com i jest używany do ostrzegania właścicieli skrytek przed możliwymi problemami (np. zaginięcie skrytki). Właściciele skrytek którzy kilka razy otrzymują wpisy do logów typu "Did Not Find", powinni sprawdzić, czy skrytka nie zaginęła.

D/T
Skrytki Geocache są określane w dwóch kategoriach, z których każda opiera się na 5-punktowej skali. Jedna z nich określa trudność zadania, a druga – trudność terenową. Trudność zadania można kojarzyć z wysiłkiem umysłowym, jaki trzeba włożyć w poszukiwanie skrytki. Trudność terenowa określa wymaganą sprawność fizyczną i przygotowanie do poruszania się w terenie. Ocena D/T równa 1/1 jest charakterystyczna dla najłatwiejszych skrytek, 5/5 – dla najtrudniejszych.

EarthCache
Jeden z kilku unikalnych typów skrytek. EarthCache jest skrytką promującą dziedziny związane z geologią. Użytkownicy odwiedzający EarthCache mogą zobaczyć w jaki sposób planeta ukształtowała się, ze względu na procesy geologiczne, jak wykorzystujemy jej zasoby i jak naukowcy klasyfikują wiedzę o Ziemi. Większa ilość informacji o EarthCaches: http://www.earthcache.org/.

Event Cache
Jeden z kilku unikalnych typów skrytek. Event Cache jest skrytką służącą do organizowania spotkań geocacherów i organizacji związanych z geocachingiem. Takie spotkania umożliwiają uczestnikom zabawy poznawanie się i dyskutowanie o geocachingu. Zgodnie z regulaminem spotkanie musi być przewidziane na czas trwania wynoszący przynajmniej 30 minut.

FTF
First to Find. Skrót wpisywany przez geocacherów w dziennikach wpisów (logbookach) znajdujących się w skrytkach i/lub na stronie geocaching.com, kiedy zapisują znalezienie skrytki jako pierwsi.

GC Code
Unikalny identyfikator, powiązany z opisem każdej skrytki. GC Code zaczyna się od liter "GC" i rozwinięty jest z wykorzystaniem innych znaków alfanumerycznych. System nadaje skrytkom identyfikatory automatycznie.

Geocoin
Geocoin jest przedmiotem podróżnym podobnym do Groundspeak Travel Bug®. Może podróżować po świecie, od skrytki do skrytki, co jest na bieżąco śledzone na stronie. Geocoin są często tworzone jako przedmioty kolekcjonerskie.

Giga-Event Cache
Jeden z kilku unikalnych typów skrytek. Giga-Event Cache jest skrytką podobną do Event Cache, ale rozmiar i zasięg działania są o wiele większe. Pomijając inne uwarunkowania, w tego typu spotkaniach bierze udział więcej niż 5000 uczestników.

GPS
GPS jest skrótem od Global Positioning System, określa satelitarny system nawigacyjny. Jest systemem satelitów, wykorzystywanym przez odbiorniki GPS, do określania lokalizacji na Ziemi.

GPS Adventures Maze Exhibit
Jest jednym z kilku unikalnych typów skrytek. Geocache'owa skrytka reprezentująca element innej gry z wykorzystaniem GPS - GPS Adventures Maze Exhibit. GPS Adventures Maze jest sposobem nauki podstawowych zasad i historii nawigacji, przez podróżowanie między lokalizacjami. Więcej informacji na www.GPSMaze.com.

GPSr
Potoczne określenie odbiornika GPS (od receiver - odbiornik).

GPX (GPS eXchange Format)
Specyficzny format plików dostępnych między innymi przy wykorzystywaniu Pocket Query. Pliki GPX są dostępne w przypadku kont typu Premium Member. Format GPX może obejmować zestaw informacji wykorzystywanych w geocachingu, takich jak współrzędne i opis skrytki.

Ground Zero (GZ)
Punkt, który według urządzenia GPS jest punktem lokalizacji skrytki. W punkcie tym odległość od miejsca ukrycia, o opublikowanych współrzędnych, jest zerowa.

Mega-Event Cache
Jeden z kilku unikalnych typów skrytek. Mega-Event Cache jest skrytką podobną do Event Cache, ale rozmiar i zasięg działania są o wiele większe. Pomijając inne uwarunkowania, w tego typu spotkaniach bierze udział więcej niż 500 uczestników. W typowych przypadkach spotkania Mega Event są organizowane co roku i obejmują geocacherów z całego świata.

Muggle
Nie-geocacher. Określenie bazuje na "Muggle" (Mugol) z serii Harry'ego Potter'a określającego osobę nie-magiczną. Zwykle ten termin jest używany po tym, gdy nie-geocacher przychodzi z pomocą geocacherowi poszukującemu skrytki lub gdy nie-geocacher przypadkowo znajdzie skrytkę. Określenie „Geomuggle” jest przeważnie nieszkodliwe.

Multi-Cache (offset Cache)
Jeden z kilku unikalnych typów skrytek. Multi-cache ("wielokrotny") obejmuje dwie lub więcej lokalizacji. W końcowej lokalizacji znajduje się fizyczny pojemnik. Istnieje wiele wariacji, ale większość skrytek multi-cache w pierwszej skrytce posiada podpowiedź do znalezienia drugiej skrytki, a druga skrytka zawiera podpowiedź do znalezienia trzeciej i tak dalej. Offset cache (kiedy należy dotrzeć do wskazanej lokalizacji i odszukać podpowiedź do właściwej skrytki) jest traktowany jako multi-cache.

Mystery or Puzzle Caches
Jeden z kilku unikalnych typów skrytek. Skrytka typu "złap wszystkie", ta forma skrytki może obejmować skomplikowane puzzle lub łamigłówkę, którą należy najpierw rozwiązać, aby odszukać koordynaty pojemnika. Na przykład może zawierać skomplikowaną łamigłówkę liczbową, krzyżówkę, quiz, wskazówki mogą być też ukryte we wnętrzu obrazka. Oczekując zwiększenia kreatywności geocachingu, tego typu skrytki stały się niepowtarzalnym wyzwaniem.

Pocket Query (PQ)
Funkcjonalność kont typu Premium Member. Pocket Query jest indywidualnym sposobem okresowego poszukiwania skrytek geocache, pozwalającym na otrzymywanie gotowych wyników pocztą elektroniczną. Przesyłanie wyników można zaplanować w systemie dziennym lub tygodniowym. Pocket Queries daje możliwość filtrowania wyszukiwanych skrytek, tak aby otrzymane informacje najbardziej odpowiadały preferencjom użytkownika. Informacje mogą być wysyłane w postaci plików GPX lub LOC. Funkcjonalność umożliwia pobranie jednorazowej informacji o maksymalnie 500 skrytkach.

Project A.P.E. Cache
Jeden z kilku unikalnych typów skrytek. W roku 2001, dwunastu geocacherów umieściło takie skrytki w porozumieniu z wytwórnią 20th Century Fox, aby wesprzeć film Planet of the Apes (Planeta Małp). Każda tego typu skrytka reprezentuje fikcyjną historię, w której naukowcy odkryli alternatywny cykl ewolucji gatunku naczelnych (Alternative Primate Evolution). Tego typu skrytki były wykonywane z wykorzystaniem specjalnie oznaczonych skrzynek po amunicji. Każda skrytka posiadała oryginalny rekwizyt z filmu. Obecnie istnieją tylko dwie skrytki tego typu.

Reviewers
Recenzenci - wolontariusze z całego świata, którzy publikują opisy skrytek na geocaching.com.

ROT13
Podpowiedź dla skrytki, zakodowana z wykorzystaniem prostego systemu szyfrowania, w którym wykorzystane zostało przesunięcie układu 13 liter alfabetu. Klucz deszyfrujący:
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
(litera powyżej odpowiada literze poniżej i odwrotnie)

Spoiler
Spoiler jest informacją która może ujawnić szczegóły skrytki wcześniej i zniweczyć doświadczenie czegoś. Na przykład jak opowiadanie komuś końca filmu przed jego obejrzeniem. W geocachingu spoiler dostarcza informacji o lokalizacji skrytki i może zniweczyć doświadczenie jej znalezienia.

SWAG
Skrót często oznaczający „wszystkie rzeczy które wzięliśmy” (Stuff We All Get). Dotyczy przedmiotów wymienianych przez geocacherów.

TFTC
Thanks For The Cache – dzięki za skrytkę. Skrót wpisywany w fizycznych lub elektronicznych dzienniczkach skrytek przez geocacherów, przy okazji znalezienia.

TFTH
Thanks For The Hide – dzięki za ukrycie.

TNLN
Took Nothing. Left Nothing – nic nie zabrano, nic nie zostawiono. Najczęściej wpisywane w dzienniczkach skrytek przez geocacherów, w przypadkach gdy żadne przedmioty nie zostały wymienione.

TNLNSL / TNSL
Took Nothing. Left Nothing. Signed Logbook - nic nie zabrano, nic nie zostawiono, wykonany wpis w dzienniczku / Took Nothing. Signed Logbook – nic nie zabrano, wykonany wpis w dzienniczku.

Traditional Cache
Jeden z kilku unikalnych typów skrytek. Oryginalny typ skrytki, składającej się minimum z pojemnika i dzienniczka. Normalnie można znaleźć pojemnik lub skrzynkę po amunicji, zawierające przedmioty do wymiany. Mniejsze pojemniki, nazywane mikro, najczęściej są zbyt małe by móc zmieścić cokolwiek poza dzienniczkiem. Opublikowane koordynaty tradycyjnej skrytki odpowiadają faktycznemu położeniu pojemnika.

Travel Bug®
Groundspeak Travel Bug jest dającą się śledzić etykietą, którą przyczepia się do przedmiotu. Pozwala to na śledzenie przedmiotu w systemie Geocaching.com. Przedmiot staje się hitchhiker'em przenoszonym między skrytkami (lub osobami) w rzeczywistym świecie. Postępy w przemieszczaniu się przedmiotu można obserwować w systemie. Więcej informacji na http://www.geocaching.com/track/faq.aspx.

Virtual (cache)
Jeden z kilku unikalnych typów skrytek, obecnie już nie wykorzystywanych w obrębie systemu Geocaching.com. Skrytki wirtualne są skrytkami istniejącymi w formie lokalizacji. Skrytki wirtualne nie posiadają pojemnika. Nagrodą w przypadku znalezienia takiej skrytki jest sama lokalizacja oraz wymiana informacji o wizycie. Skrytki wirtualne zostały zastąpione przez obiekty typu waymarks na Waymarking.com.

Watch List
Watch List jest listą użytkowników obserwujących wybrany travel bug lub skrytkę. Każdy użytkownik otrzymuje pocztą elektroniczną kopię wpisu do dzienniczka obserwowanego obiektu.

Waypoint
Waypoint jest punktem referencyjnym fizycznej lokalizacji na Ziemi. Waypointy są definiowane z wykorzystaniem długości i szerokości geograficznej, a czasami także wysokości nad poziomem morza. Każda skrytka geocache opisana jest przy użyciu waypointu. Geocaching.com ponadto generuje unikalny "GC Code" powiązany z opisem każdej ze skrytek.

Webcam Cache
Jeden z kilku unikalnych typów skrytek, obecnie już nie wykorzystywanych w obrębie systemu Geocaching.com. Tego typu skrytki wykorzystują istniejące kamery internetowe, umieszczone przez osoby prywatne lub organizacje monitorujące różne obszary, takie jak parki czy fragmenty dróg. Ideą jest stanąć przed kamerą, dać sobie zrobić zdjęcie, a następnie odnaleźć je i dołączyć do wpisu do dzienniczka systemowego skrytki. Skrytki Webcam istnieją obecnie w kategorii Web Camera na Waymarking.com.

Wherigo™ Cache
Jeden z kilku unikalnych typów skrytek. Wherigo jest zestawem narzędzi do tworzenia i zabawy w grę z wykorzystaniem urządzenia GPS w rzeczywistym świecie. Bawiąc się w Wherigo połączone ze znajdowaniem skrytek, geocachingowe polowanie może być bogatszym doświadczeniem. Wśród innych przypadków użycia, Wherigo pozwala na interakcję z fizycznymi i wirtualnymi elementami, takimi jak obiekty lub postacie, podczas ciągłego znajdowania fizycznych pojemników. Do zabawy w Wherigo potrzebne są specjalnie przygotowane w tym celu urządzenia GPS. Więcej informacji: Wherigo.com.


większość pojęć zaczerpnięta z polskiego tłumaczenia słownika dostępnego na www.geocaching.pl